H for Health

B12-vitamin er et livsnødvendigt og essentielt vitamin for mennesker. Essentielt betyder, at vi ikke selv kan producere vitaminet, men skal have det tilført udefra. B12-vitamin dannes af mikroorganismer, der findes i jorden.

Hvor kommer  B12 fra?

I vores moderne, hygiejniske og steriliserede verden får vi ikke længere madvarer med rester af jord på, og vores drikkevand er renset og måske endda tilsat klor. En stor del af vores landbrugsjord bliver sprøjtet med syntetisk gødning og pesticider, der bidrager til udryddelsen af de vigtige B12 producerende mikroorganismer i jorden. Udviklingen af det moderne samfund har derfor medført, at vi nu ikke længere kan få B12 på naturlig vis via B12 producerende mikroorganismer i vores mad og drikkevand. Da hverken mennesker eller dyr (med undtagelse af drøvtyggere) selv kan producere B12 i tilstrækkeligt omfang, er både vi og landbrugsdyrene i moderne industrialiserede fabrikslandbrug derfor afhængige af at få tilført B12.

Afspil video

Indholdsfortegnelse

Uanset om vi spiser en traditionel vestlig kost inkluderende kød, fisk, æg og mælkeprodukter, eller vi spiser vegetarisk eller helt plantebaseret, så får vi alle tilskud af B12. Enten ved at tage B12 direkte som et vitamintilskud, som er helt nødvendigt ved kostformer indeholdende få eller ingen animalske produkter. Alternativt ved at B12 har været tilført foderet til dyr opdrættet til fødevareproduktion, hvorved B12 ender i kød, æg og mælkeprodukter. Personer, der spiser animalske produkter får derfor også tilskud af B12 – blot med dyr som mellemled.

Hvad er B12-vitamin?

B12 tilhører de vandopløselige vitaminer. Det betyder, at vores krop kun optager, hvad den har behov for af B12. Resten udskilles i urinen. Så man behøver ikke bekymre sig om at tage for meget.  B12 kan lagres i vores krop. Hvis vi ophører med at indtage B12, kan det tage op til flere år, førend vores depoter er tomme. Det betyder, at mangelsymptomer først opstår lang tid efter, at man eksempelvis er begyndt at spise færre eller ingen animalske produkter uden at tage et B12 tilskud.

Hvorfor er B12 vigtigt?

B12 er et helt livsnødvendigt for vores krop og anvendes eksempelvis til dannelse af vores røde blodlegemer og DNA og til beskyttelse af vores nervefibre. Mangel på B12 kan blandt andet resultere i blodmangel og nerveskader, herunder koncentrationsbesvær, depression og stikken og prikken i hænder og fødder. Forandringerne kan i værste fald være irreversible. Det betyder, at er der først sket en skade i kroppen som følge af B12 mangel, kan den ikke rettes op igen.

Hvem er i risiko for at få B12 mangel?

Forskning viser, at B12 mangel ikke kun rammer mennesker, der spiser rent plantebaseret. Vegetarer og fleksitarer, der kun spiser animalske produkter få gange om ugen, er også i risiko for at få B12 mangel. Det samme gælder eksempelvis børn, gravide og personer over 50 år, da vores evne til at optage B12 aftager med alderen. Dertil kommer personer med tilstande, hvor optagelsen af næringsstoffer fra tarmen er ændret.

Tilskud af  B12-vitamin

For personer, der er i risiko for B12 mangel, er det absolut nødvendigt, at kosten hele livet suppleres med en pålidelig og tilstrækkelig kilde til B12. Der kommer stadig flere B12-berigede fødevarer på markedet, men det kræver stor opmærksomhed på ens kost at få tilstrækkeligt med B12 via berigede fødevarer. Den letteste og mest sikre metode er derfor at tage et B12 tilskud. Langt den meste forskning i behandling af B12 mangel er lavet med den form for B12, der hedder cyanocobalamin. Derfor ved man, at cyanocobalamin er et sikkert og effektivt B12 tilskud. Optagelsen af B12 i kroppen er kompleks. Derfor er de anbefalede doser af B12 tilskud langt større, end den mængde B12 vi udskiller dagligt, og dosis varierer afhængig af, hvordan tilskuddet tages. For voksne med normal absorption af B12, der tilhører en af risikogrupperne, anbefales et tilskud af cyanocobalamin på 50 mikrogram per dag eller på 1000 mikrogram 2 gange om ugen. For personer over 65 år bør dosis øges til 1000 mikrogram cyanocobalamin om dagen.

Tilskud med B12-vitamin (cyanocobalamin) Anbefalet dosis for voksne under 65 år:

50 mikrogram per dag
eller
1000 mikrogram 2 gange om ugen

Konsultér for en sikkerheds skyld din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du får tilstrækkeligt med B12-vitamin.

Du skal være medlem for at se og tage testen.