Narren hører, at prinsessen har et særligt behov. Han forsøger at opfylde behovet på vanlig vis, men ser nødvendigheden i at tilsidesætte sig selv, at være mere ydmyg over for problemet. Han reflekterer derfor over andre løsningsforslag, der leverer lige det, prinsessen har behov for.

"Der var engang en ydmyg mand, der kontinuerligt lyttede, inspirerede, reflekterede og skabte."

Idéen om ydmyghed

Det at udvise ærbødighed, respekt, underkastelse, beskedenhed el.lign.

Ydmyghed kræver erkendelse, bevidsthed om livet og menneskers storhed – og bevidsthed om universets uendelighed, der rækker længere end, det nogensinde er muligt for noget menneske at række.

Indholdsfortegnelse

Du skal være medlem for at se hele indholdet