Tegningerne beskriver, hvordan prinsen med tillid og et åbent hjerte møder verden. En fremmed mand skader pludseligt prinsens hjerte med en hård slag. Troldmanden, der ser prinsens smerte, giver ham et sværd. Dette sværd er for prinsen at forsvare sig med, hvis nogen igen forsøger at skade hans hjerte.

''Der var engang en mand, der tillidsfuldt mødte verden med hjertet i den ene hånd og sværdet i den anden.''

Idéen om tillid

Tillid er defineret i Den Danske Ordbog som en stærk følelse af at kunne tro på, stole på eller regne med nogen eller noget.

Jeg er af den opfattelse, at en verden bygget på tillid er bedre end en verden baseret på mistillid. Tillid kan få det bedste, men desværre også det værste frem i mennesket (i form af udnyttelse og manipulation, hvor den ene misbruger den andens tillid og den anden er for tillidsfuld i forhold til den, der misbruger.

Afspil video

Indholdsfortegnelse

Begge parter har derfor et personligt udviklingsarbejde at gøre i forhold til at udvikle forståelsen af tillid, integritet og etik). Mistillid er som udgangspunkt befordrende for ukærlighed og dårlig livskvalitet. Brugt konstruktivt og undersøgende kan mistilliden dog give et afsæt til at blive klogere og hjælpe dig med at afpasse din tillid i forhold til dit forsvar.

Kunsten er at afpasse tilliden i forhold til den konkrete situation og under hensyntagen til dit forsvarssystem. Jo mere ajourført, nuanceret og udviklet dit personlige forsvar er, jo bedre er du i stand til at møde verden med åbent hjerte og samtidig lynhurtigt at kunne forsvare din integritet.

Et effektivt, nuanceret forsvar betyder også, at den følelsesmæssige indflydelse fra dårlige erfaringer får en mindre plads i nuet og i mødet med mennesker.

Ifølge Harvard Business Review (2017) – The neuroscience of trust – er tillid den vigtigste ingrediens for en stærk virksomhedskultur. En høj grad af tillid gør, at vi mennesker er 106% mere energiske, vi er 76% mere engagerede på jobbet og vi er 29% mere tilfredse med vores liv. Ifølge K. E. Løgstrup er menneskets tillid medfødt, hvorimod mistillid læres under opvæksten.Vi har hver især positive og negative erfaringer i forhold til tillid etableret i vores tidlige barndom og helt frem til nutiden. En lang historik, der på godt og ondt påvirker den måde vi oplever verden og møder andre mennesker på.

Når et menneske, en virksomhed eller et samfund ønsker at styrke tilliden, er det således store kræfter, der skal tumles med. Det er ikke nok, faktisk helt utilstrækkeligt, alene at tale om adfærdsændringer som middel til at opbygge tillid. Der skal helt andre boller på suppen. Vi skal dybere ind i sindet, som det så komisk er blevet fremstillet i satireprogrammer.

Perspektivering 

Vores personlige følsesmæssige forsvar er blevet opbygget i den tidlige barndom, hvor overlevelse var afhængig af vores forældre, og vores egne handlemuligheder var begrænsede.

I forhold til at møde verden med åbent hjerte har prinsen i illustrationen oprindeligt ikke fået lært at passe på sig selv. Han møder en virkelighed, der kommer fuldstændig bag på ham, og som han ikke er rustet til at forsvare sig imod. Han ser ikke symptomerne, men selv om han gjorde, ville han alligevel ikke have det rette redskab at forsvare sig med. Det har som voksen krævet en aktiv udviklingsindsats at få ajourført forsvaret og dermed at få de rette værktøjer til at møde verden med åbent hjerte.

Kunsten er at møde verden med et åbent hjerte i den ene hånd – og at have et opdateret forsvar i den anden hånd, der hurtigt kan aktiveres, hvis behovet skulle vise sig.

Stephen R. Covey taler i bogen Speed of Trust, om de 13 adfærd, der karakteriserer en stærk tillidsskabende leder og opstiller som løsning en række konkrete adfærd, vi kan bruge til at opbygge tillid.

Som i det meste, der for alvor skal ændre på noget i vores adfærd og perception, er det min erfaring, at det ikke er nok, blot at tale, læse eller at høre om tingene – vi må helt ind og have det følelsesmæssige med – fordi følelser ændrer opfattelse. Og fordi følelser er opfattelse.

Posters, trust-cards eller gode intentioner kan være en fin umiddelbar begyndelse på en udviklingsrejse, men er slet, slet ikke nok for at udvikle evnen til at udvise den ønskede adfærd. Ikke når så væsentlige adfærdsændringer er ønsket. Og slet ikke, når hver eneste adfærdsændring fundamentalt set er baseret på det, der er det moderne menneskes allerstørste udfordring: Det manglende selvværd og dermed evnen til at kunne give sig selv, andre og de ting, vi er optagede af, fuld betydning. Betydning og kærlighed er helt centrale ord i langt de fleste tilfælde af menneskets personlige udfordringer – også i forhold til at opbygge og vedligeholde tillid.

Stephen R. Coveys 13 udmærkede idéer om tillidsopbyggende adfærd omfatter i min oversættelse følgende områder: Vær ærlig, udvis respekt, skab gennemsigtighed, indrøm fejl, udvis loyalitet, levér resultater, bliv bedre, konfrontér virkeligheden, afstem forventninger, udvis påregnelighed, lyt før du taler, hold dine aftaler og udvid tilliden. Til ethvert af disse emner hører en lang række positive og negative udsagn, der dels uddyber forståelsen, og dels fylder hver af os med endnu mere vi skal huske. Det store spørgsmål er imidlertid: Hvad skal der til, for at vi for alvor ændrer adfærd?

Svaret er refleksion og designede involverende handlinger, der styrker relationerne, hvad enten det drejer sig om kunder, kolleger, venner eller på hjemmefronten. Fokus skal være på at give sig selv og relationen betydning, at investere sig selv, fordybe kontakten og at bruge alle sansede og logiske informationer som afsæt til at styrke tilliden. Overbygningen til det her vil være at udvikle selvværdet. Det giver mere styrke til eksempelvis at være ærlig – det er svært at være helt ærlig, hvis vi er afhængige af, at andre skal kunne lide os. Et højt selvværd mindsker dette behov betragteligt.

Du skal være medlem for at se og tage testen.