Troldmandens lærling ser kærligt på adelsdamen, der har et lavt selvværd. Han lytter til hende, nikker og forstår og er ægte interesseret i at hjælpe hende. Han tegner og fortæller om selvværdsmetodikkens 7 trin. Fortæller om vigtigheden i at blive ved med at øve sig igen og igen.

"Der var engang en selvværdsleder, der stimulerede gennem kærlighed, interesse, ægthed, struktur og enkle metoder."

Idéen om selvværdsledelsesparadigmet

Selvværdslederens opgave er at inspirere og opmuntre til transformation, at igangsætte involverende processer, at skabe indsigt om værdien af selvværdsparadigmet, at give inspirerende feedback, at hjælpe med at understøtte metoderne om behov og behovsobjekter gennem ligeværdig coaching, at igangsætte og drive øvelser, der styrker opmærksomhed, sansning og evnen til at mærke sig selv, at støtte op om vigtigheden i at være elsket, som den vi er, gennem samtaler og refleksion herom. Der er en særlig opgave i at hjælpe med at opøve evnen til at kunnemærke os selv, beskrive vores følelser og derigennem at få nuanceret vores følelsesmæssige sprog, og at støtte op om vores evne til at kunne udtrykke os selv og ikke mindst at stå ved os selv.

Indholdsfortegnelse

Du skal være medlem for at se hele indholdet