Prinsessen står foran et gammelt, eventyrligt spejl. Hun ser sig selv som en grå, trist, slidt Askepot. Ungersvendene attrår prinsessen, der trist går forbi dem. Prinsessen undrer sig over, at de er interesserede i hende. Så bliver hun spejlet af et nyt spejl og ser sig selv i et nyt lys. Hun kan nu lide det, hun ser. Mens hun er fyldt af glæde og tilfredshed, støder hun ind i prinsen, og de falder for hinanden.

''Der var engang en kvinde, der fandt sin prins, da hun endelig forstod, hun selv var en prinsesse.''

Idéen om selvværd

Menneskets følelsesmæssige fundament er dets selvværd. Enhver bygning bliver ikke stærkere end dens fundament.

Forskellen på selvværd og selvtillid er, at selvtillid er funderet i handling eller i den erfaring, du har i relation til andre mennesker, mens selvværd er det, du inderst inde synes om dig selv uafhængigt af, hvad andre måtte mene om dig. Du kan derfor på samme tid have stor selvtillid som følge af faglige kompetencer, ros, erfaring og succes og alligevel ikke være tilfreds med dig selv eller dit liv. Den følelse det afstedkommer, eller tanken om ”hvornår opdager de, at jeg i virkeligheden er inkompetent?”, kræver en udviklingsindsats, hvor det er centralt at fokusere på egenkærlighed, behovsopfyldelse og spejling.

Indholdsfortegnelse

Ved at værdsætte dig selv som den, du er og ikke for det, du gør, og ved samtidig at opfylde dine behov i takt med at behovene opstår, opbygger du selvværd. Selvværd opbygges gennem kærlighed – som voksen gennem den kærlighed, du giver dig selv – din egenkærlighed.

Det tankesæt ligger ikke lige for, for et menneske, der er vokset op i et paradigme, der hører fortiden til – der skal derfor et nyt paradigme til, der byder på ny læring og personlig støtte til at udvikle dit selvværd, så du bliver bedre rustet til at møde fremtidens udfordringer. Der er med andre ord behov for et indsigtsfuldt menneske, der kan hjælpe dig med at folde dit fulde potentiale ud.

Vi får ikke menneskelig erkendelse ved at læne os op ad andre, men ved at gå vejen selv.

Gå gerne vejen til større selvværd sammen med en kompetent følgesvend, en tro væbner, en leder eller anden inspirator, der kan lære os de rigtige metoder til at opbygge egenkærlighed. Det hjælper os til, at vi tydeligere bliver i stand til at se, hvem vi er, og kan hjælpe os med at identificere vores behov og forløse de uudnyttede ressourcer, vi alle har.

Perspektivering 

De fleste af os er ligesom prinsessen blevet elsket for det, vi gør, fremfor for dem, vi er. Vores evne til at tilsidesætte os selv og opfylde andres behov er blevet og bliver stadig belønnet i professionelle sammenhænge, mens vores evne til at mærke os selv, holde fast i vores følelser og stå op for os selv bedst stimuleres af indsigtsfulde mennesker.

De fleste har i en tidlig alder lært, hvad der gør vores forældre glade, og hvad der gør dem sure. Vi har indrettet os efter det, og således har vi lært at tilsidesætte en del af os selv, som der ikke var plads til af frygt for at miste mors eller fars kærlighed. Denne adfærd er uhensigtsmæssig i forhold til vores behovsopfyldelse og tilfredshed og er samtidig selvværdsnedbrydende. Som voksen er det ikke nok, at den nære omverden beundrer os – det hjælper på selvtilliden, men ikke på selvværdet. Et godt selvværd er nødvendigt for at kunne sige til og fra, modtage kritik, være agil, tage et godt personligt lederskab og sætte en retning, der skaber betydning for en selv og andre.

Du skal være medlem for at se og tage testen.