Prinsessen sidder i et karbad, spiser vindruer, drikker vand og vin. Hun klæder sig smukt på og går en tur. Prinsessen leger med de fattige børn og går en tur med en ensom mand. Hun giver en tigger mad.

"Der var engang en givende kvinde, der elskede sig selv."

Idéen om selvværd

Selvværdet bliver funderet i den allertidligste barndom. Det etableres og påvirkes af udefra kommende kærlighed fra især mor og far samt andre nære relationer. Som voksen er det alene den enkelte, der kan opbygge selvværdet gennem en omhyggelig dedikation af energi til udvikling af egenkærlighed. Metoden hertil er principielt ret enkel, men kan være svær at gennemføre. Lidt på samme måde som, at det principielt er enkelt at tabe sig, men at det i praksis kan være svært at gennemføre.

Indholdsfortegnelse

Du skal være medlem for at se hele indholdet

Selvtillid opbygges, når vi er elsket og elsker os selv, for det vi gør og ikke, for dem vi er. Selvtillid er funderet i handling og i din kunnen. Selvværd opbygges, når vi elsker os selv og er elsket, for hvem vi er uafhængigt af det, vi gør for andre. Selvværd er det, du inderst inde synes om dig selv uafhængigt af, hvad andre måtte mene om dig. Du kan derfor på samme tid have stor selvtillid som følge af faglige kompetencer, ros, erfaring og succes og alligevel ikke være tilfreds med dig selv eller dit liv. Den lave selvfølelse, det afstedkommer, eller tanken om ”hvornår opdager de, at jeg i virkeligheden er inkompetent?”, kræver en udvikling af selvværdet, hvor det er centralt at fokusere på egenkærlighed og behovsopfyldelse.

Mennesker trives i og får næring af kærlighed. Det er derfor bydende nødvendigt at tage opbygning af selvværd alvorligt. Ved at værdsætte dig selv som den, du er og ikke for det, du gør, og ved samtidig at opfylde dine behov i takt med at behovene opstår, opbygger du selvværd.

Den 4. Industrielle Revolution er indledt og med den stærkt accellererende krav til mennesker og lederes tilpasningsevner og deres omstillingsparathed. IR 4, som revolutionen også kaldes, byder på en sammensmeltning mellem mennesker, teknologi og kunstig intelligens. Det betyder, at der opstår helt nye muligheder for ydelser, produkter, produktionsformer, produktionssteder og mennesker. Menneskets evne til at kunne omstille sig hurtigt og til at turde tænke anderledes, kreativt og “gå ud på dybt vand” bliver central. Er vi elsket for dem vi er og ikke kun for det vi kan, tør vi i højere grad investere os selv, tage chancer og nye initiativer i en verden, hvor langsigtede strategier er afløst af evnen til at kunne improvisere og finde løsninger. Ledere skal være transformere, der evner at understøtte et selvværdsopbyggende mindset, der muliggør en større omstillingsparathed og menneskelig og relationel bæredygtighed.

Selvværd opbygges altså gennem kærlighed – som voksen gennem den kærlighed, du giver dig selv – din egenkærlighed. Det tankesæt falder ikke naturligt for et menneske, der er vokset op i et selvtillidsopbyggende paradigme, der bør tilhøre fortiden. I selvtillidsparadigmet er de fleste af os blevet elsket for det, vi gør, fremfor for dem vi er. Vores evne til at tilsidesætte os selv og opfylde andres behov er blevet og bliver stadig belønnet i professionelle sammenhænge, mens vores evne til at mærke os selv, at holde fast i vores følelser og at stå op for os selv bedst stimuleres af indsigtsfulde mennesker. De fleste af os har i en tidlig alder lært, hvad der gjorde vores forældre glade, og hvad der gjorde dem sure. Det har vi indrettet os efter, og herved har vi lært at tilsidesætte en del af os selv, der ikke var plads til af frygt for at miste mors eller fars kærlighed. Denne adfærd er uhensigtsmæssig i forhold til vores behovsopfyldelse og tilfredshed, og den er samtidig selvværdsnedbrydende. Som voksen er det ikke nok, at den nære omverden beundrer os – det hjælper på selvtilliden men ikke på selvværdet.

Et godt selvværd er betingelsen for ordentligt at kunne sige til og fra. Det er også betingelsen for at kunne modtage kritik, at være omstillingsparat, at kunne tage et godt personligt lederskab og at kunne sætte en retning, der skaber betydning for en selv og for andre mennesker. Der skal derfor et nyt paradigme til, selvværdsparadigmet, der byder på ny læring og personlig støtte til også at udvikle dit selvværd, så du bliver bedre rustet til at møde fremtidens udfordringer. Der er med andre ord behov for indsigt og ressourcer, der kan hjælpe dig med at folde dit fulde potentiale ud.