Dronningen ser meget lidende ud på en teatralsk måde. Når prinsessen ser lidende ud, sker der en forstærkning i dronningen. Dronningen rummer meget raseri. Når hun ser prinsessen være lidt vred, opfatter dronningen hende som værende rasende. Dronningen kan grine hysterisk morsomt. Når prinsessen ler, ser dronningen hende som hysterisk grinende. Dronningen skælder prinsessen ud og siger, at hun er teatralsk og i det hele taget er alt for meget.

''Der var engang en kvinde, der ikke vidste, at det hun sagde om andre, rummede hun selv.''

Idéen om projektioner

Alt, hvad der er uden for os, er repræsenteret inde i os som objekter. Objekterne kan være ting, begreber, ord, følelser – alt, hvad vi kan sanse og beskrive. Hvis du eksempelvis lige nu lukker dine øjne, er du stadig i stand til at beskrive det rum, du sidder i. Du kan beskrive det, du sidder på, og du kan beskrive mennesker, du kender, selvom de ikke fysisk er tilstede. Objektet er repræsenteret i dig.

Indholdsfortegnelse

Hvis vi ikke er bevidste og tager ejerskab over vores egen del af objekternes repræsentation i os, farver de indre objekter sansningen af ydre objekter. Der sker herved en uhensigtsmæssig forstærkning (og forvrængning) af det sansede – det er det, der gør, at “vi ser splinten i vores broders øje og ikke bjælken i vores eget”. Vi er projektive. Er der eksempelvis et menneske, der har en egenskab, du absolut ikke bryder dig om, så er det – i projektiv sammenhæng – fordi du selv rummer egenskaben. Muligvis er du ikke bevidst om det, men egenskaben er givetvis ikke en, du kan lide hos dig selv. Rationelt er det nemt at identificere din egen andel af de observerede objekter og at tage ejerskab over dem. Følelsesmæssigt kan det være sværere at tage ejerskab over såvel positive som negative objekter.

Perspektivering 

Dronningen er ikke bevidst om, hvor teatralsk hun er.
Når hun ser prinsessen ømme sig, sker der en forstærkning i dronningen, og hun ser noget andet, end det vi andre ser. Det samme sker i de øvrige scener: Når prinsessen er sur, ser og oplever dronningen teatralsk raseri. Når prinsessen ler, ser hun teatralsk glæde. Dronningen skælder prinsessen ud og kalder hende teatralsk. Det gør hun, fordi hun ikke er bevidst om projektionernes virkemåde. Hun ved ikke, at hun mangler at tage projektionen til sig, så forvrængningen af virkelighedsopfattelsen stopper. Når dronningen tager ejerskab over sin egen teatralskhed, bliver hun ikke længere farvet af den og holder op med at projicere den over på prinsessen. Forvrængningen stopper, og hun bliver i stand til at se prinsessen tydeligere.

På alle de områder, hvor vi mangler ejerskab over de indre objekter, sker der en forvrængning, der forstyrrer kontakten med andre mennesker, ord og ting. Der ligger i arbejdet med projektioner en sand guldgrube til større selvforståelse og forbedring af de mellemmenneskelige relationer.

Du skal være medlem for at se og tage testen.