Fodspor i sandet. En undrende drage. Flere fodspor i sandet. Havfruer stirrer længselsfuldt på noget. Køllen hævet højt. Klar til at slå til. Dragen, havfruerne, trolden og kagen ignoreres. Prinsen når sit mål. Der var engang en mand, der var så klar på sit livsmål, at han hele tiden var opmærksom på, om det, han foretog sig i nuet, førte ham væk fra eller hen til målet.

''Der var engang en mand, der var så klar på sit livsmål, at han hele tiden var opmærksom på, om det, han foretog sig i nuet, førte ham væk fra eller hen til målet.''

Idéen om lederskab

Inderst inde, bor det, der for hver af os føles sandt. Det, der tænder og driver os. Det, der er omdrejningspunktet i vores liv. Det, der får os til at stå igennem selv de sværeste ting. Det, der giver os mulighed for at skabe det meste fantastiske – og det, der får os til at lykkes på et personligt og professionelt plan. Er du bevidst om, hvad der er dit følelsesmæssige omdrejningspunkt i dit liv? Det, der på et personligt plan gør dig allermest glad og tilfreds? Det, der samtidigt kan gøre dig allermest utilfreds og ulykkelig, hvis du ikke får det, som omdrejningspunktet tilsiger? Kan du udtrykke dit omdrejningspunkt i ét ord? Kan du koble det ord til alle dine handlinger og undladelser?

Afspil video

Indholdsfortegnelse

Forestil dig et øjeblik, at et sådant ord findes og hvilken betydning, det i givet fald vil have at kende det ord? Missionsordet udgør fundamentet i det personlige lederskab. Måske kender du dit missionsord®? Måske ved du på et bevidst plan, hvad der følelsesmæssigt er det vigtigste for dig, for at du karrieremæssigt lykkes, har det rigtigt godt og fungerer bedst muligt? Måske ved du, at dit missionsord® er et rigtigt godt afsæt for din kommunikation. At du med missionsordet faktisk har et præcist afsæt til det meste – en slags nøgle til dit liv. En direkte adgang ind til egenkærligheden.

Tænk på, hvad det vil betyde, hvis du kender og hele tiden handler på dit ord? Og måske også kender dine nærmestes, dine kollegers eller din leders missionsord®? Da jeg i sin tid begyndte at arbejde med at udvikle personlige missionssætninger, hvori missionsordet er kernen, var jeg af den opfattelse, at alle værdiord kunne være et missionsord®. Jeg har gennem mere end 1.500 samtaler om personligt lederskab erfaret, at mange værdiord er betydningsmæssige synonymer, der har udkrystalliseret sig i 5 missionsord®. Et af ordene går igen i helt særlig grad, et andet i mindre grad og de tre øvrige missionsord® i sjælden grad: BETYDNING, NÆRHED, KREATIVITET, FRIHED, KÆRLIGHED.

Vi rummer sikkert alle ordene, men især et af ordene vægter betydeligt mere end de andre ord. Og det er det ord, jeg kalder for missionsordet. For at forstå sammenhængen mellem værdiord og missionsord® kan du illustrativt tænke på missionsordet som værende en planet. Omkring den findes de andre ord som større eller mindre måner, svævende i kortere eller længere afstand fra planeten afhængig af ordenes vægtning. Som måner i forhold til en planet udgør de et samlet hele, der influerer på hinanden, er forbundne (og indimellem skygger for lyset).

Et missionsord® virker i tre dimensioner: I dig alene. I dig i samvær med andre. I dig i forhold til det emne, du beskæftiger dig med. Idealet er balance mellem dimensionerne. De fleste mennesker har imidlertid en ubalance i de tre dimensioner, således at hensynet til andre eller til emnet/fagligheden vægter mere end hensynet til en selv. Omdrejningspunktet bliver på den måde forskubbet og bør derfor genoprettes gennem målrettet personligt udviklingsarbejde, således at ens personlige potentiale kan foldes helt ud.

Personligt lederskab er funderet i, at du er ansvarlig over for dig selv. At du handler på din indsigt om dig selv. Det er derfor vigtigt, at du er bevidst om dit missionsord®, din personlige mission, din vision og dine værdier. Den indsigt betyder, at du ved, hvad du er og gør, hvorfor du gør det, hvor du vil hen med det, du gør, og på hvilken måde du vil det. Når du ved det, bliver det muligt at navigere gennem livet på en bevidst måde, hvor det samtidigt er muligt at være i nuet, fordi den øgede bevidsthed skaber rum til at give dig hen i overensstemmelse med missionen, visionen og værdierne.

Når du er personlig ansvarlig, og du har taget stilling til dit lederskab, kan du altid afgøre, om det, du foretager dig i nuet, leder væk fra eller hen imod dit personlige mål. Ligesom prinsen i illustrationen. Din personlige mission definerer, hvordan du skaber værdi for dig selv og andre gennem dit missionsord®. Grundsætningen for en personlig mission er: At skabe værdi gennem (her indsættes dit missionsord®). Jeg har erfaret, at menneskers personlige visioner som udgangspunkt er ret identiske – de handler dybest set alle om at styrke livskvaliteten mest muligt for os selv, vores nærmeste, familie, venner, kolleger og så videre ud i større og større cirkler for til sidst at omfatte hele kloden.

Det at have en bevidst rød tråd i livet, som du handler på, hjælper dig til at lykkes som menneske og dermed som leder. Og det hjælper dig til at vælge og bruge din energi i tråd med dine ønsker og behov – og dermed til lettere at nå det, du drømmer om. Jeg kan derfor kun på det kraftigste anbefale, at du arbejder med at finde dit missionsord® og styrke dit personlige lederskab.

Perspektivering 

De færreste har lært at navigere og lede sig selv gennem livet med afsæt i deres egne særlige kvaliteter, behov, ønsker og personlige mål. Ved at lede sig selv med personlig ansvarlighed, kontakt og bevidsthed er sandsynligheden for at blive personligt tilfreds overordentlig stor. Er du bevidst om, hvordan du responderer på de påvirkninger, afledninger og forhindringer, du møder på din vej gennem dagen, gennem livet? Hvad er det, der afgør din respons? Hvornår lader du udfordringen ligge? Hvornår og hvorfor tager du den op? Er du bevidst om, hvad der styrer dig? Styrer du, eller lader du dig styre af tilfældigheder eller udefrakommende krav, som du egentligt ikke har taget stilling til, om du vil opfylde?

Prinsen i animationen ved, hvornår han skal lade drage, havfruer, trolde og kage være. Det giver styrke og hjælper ham til at nå målet – i dette tilfælde prinsessen. Er dit lederskab stærkt, er du bevidst om, hvilke kampe du skal kæmpe. Du er dermed i stand til at identificere udefrakommende distraktioner, og du ved, hvad du skal gøre med dem.

Du skal være medlem for at se og tage testen.