Den lille prinsesse føler sig omklamret af sin kærlige far. Som ung falder hun for den flotte prins. Efter nogen tid går det op for prinssesen, at hun også føler sig omklamret af prinsen.

''Der var engang en kvinde, der med sit partnervalg genskabte barndommens følelsesmæssige uformåenhed.''

Idéen om partnervalg

I vores valg af partner vil vi på et ubevidst plan altid forsøge at genskabe det oprindelige udgangspunkt fra vores familiemæssige barndomssituation. Det ligger i menneskets natur at ville udvikles, og vi søger derfor hele tiden tilbage til de steder, hvor vi ikke kan finde ud af det og har uafsluttede konflikter. Ved, på et ubevidst plan, at genskabe barndommens følsesmæssige uformåenhed motiverer og sikrer vi kontakt med nødvendigheden for udvikling.

Indholdsfortegnelse

Vores tændinger i forhold til potentielle partnere hænger på et dybt plan nøje sammen med mor, far og hele barndomssituationen. Det, vi kan lide og ikke lide, måden vi er blevet elsket på, og måden, vi selv elsker på, er ikke noget, vi kan styre på et bevidst plan. Det vil derimod forandre sig i takt med en bevidst, personlig udviklingsproces.

Perspektivering 

Prinsessen føler sig omklamret af sin kærlige far. Hun har ikke fået lært at sige fra og at understøtte egne grænser og behov. Indtil hun i sit voksne liv får lært det gennem en aktiv og bevidst indsats, vil hun hele tiden vælge mænd, der på overfladen måske er forskellige fra far, men som på et indre følelsesmæssigt plan ligner ham, og som bringer de samme reaktioner frem i hende.

Som børn er vi livsafhængige af voksne, der kan beskytte os. Vi har ikke muligheden for at forandre nævneværdigt på vores forældre og må acceptere dem på godt og ondt. Som voksne har vi mulighed for at frigøre os fra det indlærte og søge læring andre steder fra. Herefter kan vi møde vores forældre på en ny måde, som gør, at de gennem vores forandring selv begynder at forandre sig. Fantastisk ikke? Tænk, at vi ved at forandre os selv møder omverden på en ny måde, hvorefter den begynder at forandre sig.

Du skal være medlem for at se og tage testen.