En ung veluddannet konge - uden ledererfaring - giver fire unge soldater ordrer. Ordrerne skaber forvirring og medfører, at den ene soldat slår den anden ud, og den tredie støder sammen med den fjerde soldat. Kongen rådfører sig over tid med den gamle konge, med troldmanden og dronningemoderen. Efter lang tids læring giver den nu modne konge ordrer til soldaterne, der i mellemtiden også er modnede. Soldaterne står i geled og er en velfungerende styrke.

''Der var engang en dygtig mand, der vidste, at han skulle lære at lede andre mennesker.''

Idéen om ledelse

Som udgangspunkt er vi alle født ledere og har talent for ledelse. Nogen dog mere end andre. Gennem opvækstens socialiseringsproces mistrives ledertalentet ofte, og det personlige lederskab forstyrres for de fleste.

Indholdsfortegnelse

For nogle lykkedes det livet igennem at bevare en positiv udstråling og stor livsenergi. Enkelte dyrker talentet og lærer at lede til glæde og inspiration. Andre bliver ledere, alene fordi de er fagligt dygtige.

At lede mennesker på en god måde kræver personlig indsigt, modenhed og menneskekundskab, der ikke erhverves gennem almindelige faglige uddannelser, men gennem målrettet personlig udvikling, skærpelse af sanserne, empati, strategi, visionær og inspirerende eksekvering.

Perspektivering 

Den unge konge på illustrationerne har set sin far lede mennesker livet igennem og ved nok, hvordan det skal gøres. Han bliver dog klogere, så snart han afgiver den første ordre.

Selvom den unge konge er en dygtig soldat, går det ret hurtigt op for ham, at han har brug for at lære at lede andre mennesker.

Årene går og kongen udvikler sig personligt med hjælp fra den gamle konge, fra den vise troldmand og fra dronningemoderen. Han udvikler sig strategisk, åndeligt og menneskeligt – og lærer med tiden at blive en god leder, der får det rigtige til at ske på rette tidspunkt og i en god og inspirerende ramme.

Du skal være medlem for at se og tage testen.