Prinsen ser bedrøvet ud. Prinsessen involverer sig følelsesmæssigt i at se og forstå prinsen. Hun lytter og forholder sig. Prinsessens indsigt og interesse for prinsen gør, at han føler sig set, forstået og hørt, hvorefter han bliver glad igen.

"Der var engang en kærlig kvinde, der involverede sig i andre."

Idéen om involvering

Det at gå aktivt ind i en sag og engagere sig. Det at nogen eller noget er eller bliver involveret i noget. Involvering handler dybest set om ejerskab. Det at tage ejerskab over ens eget liv, vision, mission, missionsord® og værdier på et følelsesmæssigt niveau. Men også at tage ejerskab over det niveau, der handler om at involvere andre. Forudsætningen for det sidste er betinget af det første, hvis der skal være fuldt gennemslag. Des mere du investerer dig selv, desto nemmere er det at få andre til at investere i sig selv. Dette gælder i særdeleshed, når der er et samlende formål og noget meningsfyldt at være fælles om.

Indholdsfortegnelse

Du skal være medlem for at se hele indholdet