Dronningen overfuser prinsessen, der bliver ked af det. Dronningen kommer til at tænke på, at hun selv blev overfuset af sin mor, da hun selv var en prinsesse.

"Der var engang en kvinde, der beskrev, hvad det gjorde ved hende, når der var noget uden for hende, hun ikke kunne lide."

Idéen om intention

Meget bliver sagt, og mange handlinger finder sted, uden at intentionen er tydelig for såvel afsender som modtager. Det giver en upræcision i livet og i vores samvær som sådan. Upræcis eller ubevidst intention sløver vores sanser og hindrer god kontakt med os selv og hinanden.

Indholdsfortegnelse

Du skal være medlem for at se hele indholdet