Kongen bliver, over tid, fra ung til gammel mand inspireret af kunst og kultur – og opnår indsigt gennem inspiration og refleksion.

"Der var engang en interesseret mand, der fik indsigt gennem åbenhed og refleksion."

Idéen om indsigt

Viden eller forståelse opnået gennem undersøgelser, erfaring eller tænkning.

Executive Presence er i sin ypperste form det højeste niveau af menneskeligt gennemslag, tilstedevær og resultatskabelse.

Indholdsfortegnelse

Et menneskes evne til at skabe transformation er direkte proportional med omfanget af menneskelig indsigt og transformatorens vilje og evne til at investere sig selv som menneske. Hertil kommer en konkret indsigt og kunnen, baseret på Karakter, Substans og Stil.

Du skal være medlem for at se hele indholdet