En adelsmand efterligner kongen, dronningen og prinsessens udtryk og væremåde i håbet om, at det, de gør og står for, også vil gøre ham tilfreds.

''Der var engang en idealstyret mand, som netop derfor ikke var tilfreds.''

Idéen om idealstyring tegningerne i ord

At være udefra styret. At kopiere andres tanker og væremåde og idéen om, at de mennesker vi ser op til har “den rigtige” adfærd, som vi så ukritisk og ureflekteret kopierer. Da vi var børn, var idealerne mor og far. I skolen måske en særlig rar og kompetent lærer. Nu måske et idol, en leder, en kæreste, partner eller et andet menneske, vi ser op til.

Indholdsfortegnelse

At leve sit liv ved at være udefra styret af idealernes liv og væremåde er en uhensigtsmæssig fortsættelse af den tidlige barndoms måde at være i verden på.

Ikke desto mindre er det noget, vi som voksne alle gør i et vist omfang. Særligt i udviklingsperioder indtræder ofte markante overgangsobjekter (idealer) i vores jeg og bliver en del heraf. Det er naturligt og er med til at forme os som mennesker.

Idealer er rollemodeller, der kan inspirere og hjælpe med til, at vi udvikler os. I bedste fald til at blive klogere og lige så original, som vi var, da vi kom til eksistens. Ukritisk kopiering og efterligning af idealernes liv og væremåde er et ufrugtbart projekt, der ikke fremmer andet end indre tomhed, sorg og utilfredshed.

Perspective 

Du skal være medlem for at se og tage testen.