Adelsmanden morer sig over en kvindes hat og kommenterer den uopfordret. Prinsessen ser med bekymring på episoden.

"Der var engang en kvinde, der vidste, at feedback er bedst, når den er ønsket."

Idéen  om feedback

Feedback (tilbagemelding, kommentarer, respons) er et kraftfuldt instrument, vi alle i større eller mindre grad påvirkes af. Megen feedback gives uden et bevidst og konstruktivt formål. En del heraf er tillige negativ og ofte negativ projektiv feedback (feedback, der ubevidst siger mere om afsenderen end om modtagerens problem). Den slags feedback virker demotiverende og slukker den, der bliver udsat for feedback. Uopfordret positiv feedback fra et menneske, vi respekterer, tænder og motiverer os derimod og får vores livskraft til at folde sig ud. Negativ feedback ødelægger og demotiverer.

Indholdsfortegnelse

Du skal være medlem for at se hele indholdet