P for Psychology

Kongen taler med kokken om dronningens fødselsdagsfest. Kokken udarbejder en plan, som kongen godkender.

"Der var engang en mand, der vidste, at fælles mål som regel ikke er fælles."

Idéen om fælles mål

Idéen om fælles mål er, at to eller flere går sammen om at forene deres ressourcer for at nå et mål. Målet må være tydeligt for parterne, for at de målrettet kan nærme sig det samme mål. Ofte kræver det en proces at formulere målet; i andre tilfælde foregår det mere intuitivt. Det er vigtigt for parternes motivation at se på formålet med målet. Formålet – forstået på den måde: “Hvorfor overhovedet gøre det? Hvad er der i det for mig?” Der er således mindst to individuelle formål og et fælles formål med målet, der skal tages stilling til for at opnå optimal gennemslagskraft. Det er i formålsbeskrivelsen, at benzinen til motoren findes. Er motivationen ikke til stede hos parterne, er målet ligegyldigt. Ved opstilling af fælles mål er der motivation at hente i formålsformuleringen.

Indholdsfortegnelse

Du skal være medlem for at se hele indholdet