Dronningen fortæller kongen noget, der er vigtigt for hende. Kongen forstår det ikke, og det mærker dronningen straks. Hun hæver stemmen mere og mere, for hun vil gerne høres. I takt hermed trækker kongen sig væk for til sidst at gå, mens dronningen samtidig er blevet mere og mere giftig. Slutteligt står hun indestængt og rasende tilbage.

''Der var engang en kone, der ønskede, at hendes mand hørte hende, når hun talte. Hun talte mere og mere, for hun mærkede jo, at hun ikke blev hørt.''

Idéen om at blive hørt

Behovet for at blive hørt er som andre behov vigtigt at få opfyldt. Behovet er krævende, fordi det implicerer et andet menneske, der måske ikke lige er indstillet på at opfylde behovet. Især fordi behovet nemt opstår i den almene kommunikation og ikke er så let identificérbart som elsempelvis det at være tørstig. Det gælder for den, der mærker behovet og i særdeleshed for den, der er objekt for behovet.

Indholdsfortegnelse

Som med andre spændingstilstande varierer behovets styrke – nogle gange er behovet mere vigtigt end andre gange.

Når du bliver hørt, fordybes kontakten og forståelsen, og denne fordybelse kommer til at danne afsæt for relationens videre udvikling. Det er ikke bare kontakten udad, der styrkes – det er i mindst lige så høj grad kontakten indad, der udvikles. Når vi bliver hørt, falder den indre spændingstilstand, og vi får mulighed for selvrefleksion og ydre spejling, der kan bringe os videre i vores udvikling. Samtidig sker der undervejs i processen en afklaring i forhold til, hvilken værdi relationen har og skal have fremover, og hvad vi kan forvente af samværet.

Perspektivering 

Den rigtige ramme er vigtig for at blive hørt. På illustrationerne har kongen tydeligvis ikke forstået dronningens behov for at blive hørt. Dronningen har placeret sig i en position, hvor hun taler ned til kongen. Samtidig har hun uden at være i ordentlig kontakt med ham ikke afstemt kongens interesse i at høre hende på det tidspunkt, på den måde og med det emne. At råbe højere og højere hjælper som regel ikke på at blive hørt – det kan hjælpe at gøre det, men kun undtagelsesvist.

Når du er den, der er objektet for en andens behov for at blive hørt, er det vigtigt, at du demonstrerer din forståelse. Det kan du gøre ved først at genfortælle, hvad du har hørt samt at inddrage vedkommendes følelsesmæssige oplevelse i genfortællingen. Herefter er det en god idé, at du efter at have taget stilling viser en forståelse på et dybere følelsesmæssigt plan, eksempelvis: “Med det, du lige har fortalt, kan jeg godt forstå, at det er slemt for dig – det ville det også være for mig”.

Du skal være medlem for at se og tage testen.