S for Sustainability

Genbrug er dét at bruge den samme ting igen i sin oprindelige form. Genbrug dækker dog også over både egentlig genbrug og recirkulering af materialer, herunder at omdanne affaldsmaterialer til nye genstande. Genbrug spiller en afgørende rolle for miljømæssig bæredygtighed. Det mindsker mængden af affald, der ophobes på lossepladser og forurener vores hav og jord. Og det begrænser udvindingen af nye råmaterialer. På trods af de store konsekvenser har mange områder verden over lave genanvendelsesprocenter.

På engelsk/amerikansk har man i årevis haft følgende mantra: “Reduce, reuse, recycle”. Altså reducér, genbrug, recirkulér.

I denne artikel ser vi på strategier, som vi hver især kan gøre brug af for at øge genanvendelsen og dermed påvirke vores miljø positivt.

Sæt dig ind i genbrugsregler

Det første skridt mod at gøre en forskel er at sætte sig ind i de lokale genbrugsregler. Da reglerne for genbrug varierer fra sted til sted, er det ikke sikkert, at et materiale, der kan genbruges i ét område, kan det i et andet. Tjek din kommunes hjemmeside, eller kontakt din leverandør af affaldshåndtering for at forstå reglerne for genbrug i dit område.

Indholdsfortegnelse

Minimer dit affald

En effektiv måde at mindske miljøbelastningen på er at reducere dit affald. Vælg produkter med minimal emballage, brug genbrugsposer, når du handler, og undgå engangsartikler som fx engangsredskaber og vandflasker. Ved at minimere dit affald mindsker du behovet for genbrugsprocesser – og kan samtidig spare penge.

Sorter dine genbrugsmaterialer

Det er vigtigt at kunne adskille sit affald i genanvendelige materialer og ikke-genanvendelige. Materialer som papir, pap, plast, metal, glas, batterier og elektronik lægges i de respektive genbrugsbeholdere enten ved din bopæl eller på genbrugsstationer. Madaffald lægges i særlige plastposer, der kan rekvireres hos kommunen eller hentes på biblioteker. Det er nu også muligt at sortere ødelagt tøj/stof, der ikke kan bruges af andre. Grundig sortering sikrer, at genanvendelige materialer kan behandles effektivt.

Identificer, hvad der er genanvendelige materialer

At forstå, hvilke ting der kan genbruges, er lige så vigtigt som at sortere dem. Typiske genanvendelige materialer omfatter papir, pap, plastflasker, aluminiumsdåser og glasflasker.

Materialer som plastikposer, styrofoam og visse plastemballager kan dog ikke genbruges de fleste steder. Når du ved, hvad der kan genbruges, undgår du at smide ting i genbrugsbeholderen, som i sidste ende ender på lossepladsen.

Køb genbrugs  produkter

Når du handler, så gå efter produkter, der er fremstillet af genbrugsmaterialer. Det styrker ikke kun genbrugsindustrien, men begrænser også efterspørgslen efter nye råmaterialer. Produkter med genanvendt indhold kan være alt fra toiletpapir til møbler. De er ofte af lige så høj kvalitet som deres modstykke produceret af ikke-genanvendte materialer.

Kompost 

Mad- og haveaffald udgør en betydelig del af husholdningsaffaldet. Kompostering er en god metode til at omdanne dette affald til et nyttigt produkt, der beriger planter og haver. Mange byer tilbyder komposteringstjenester, og hjemmekomposteringssystemer er let tilgængelige i havecentre.

Støt genbrugs programmer

Mange lokalsamfund har genbrugsprogrammer, der er afhængige af borgernes støtte, herunder afhentning af genbrug ved kantstenen og oplysning om afleveringssteder. Ved at gøre brug af disse tiltag er du med til at sikre, at genbrugsmaterialer behandles effektivt og ikke ender på lossepladsen.

Inspirer andre at genbruge

At fortælle om vigtigheden af genbrug kan også motivere andre til at gøre en forskel. Det kan man gøre ved at dele information på de sociale medier, organisere genbrugsindsamlinger eller tale med venner og familie om fordelene ved genbrug.

Stem for en miljøvenlig politik

Lokale, statslige og nationale miljøpolitikker kan påvirke genanvendelsesprocenten betydeligt. Ved at stemme på kandidater, der støtter en miljøvenlig politik, bidrager du til at genbrug prioriteres og sikrer, at der etableres regler, der styrker genbrugsindsatsen.

Deltag i oprydning

Endelig er oprydning i lokalsamfundet en god måde at bidrage til og fremme genbrug på. Dette involverer typisk indsamling af affald, som derefter sorteres, så det kan bortskaffes på passende vis. Deltagelse hjælper ikke kun med at rydde op i miljøet, men øger også vores bevidsthed om vigtigheden af genbrug og affaldsreduktion.

Konklusion 

Forbedring af genbrugsprocenten kræver kollektiv handling og individuelt engagement. Vi kan påvirke vores miljø betydeligt ved at begrænse vores affald, sortere vores genbrugsmaterialer, købe genbrugsprodukter, kompostere, støtte genbrugsprogrammer og inspirere andre til at genbruge, deltage i oprydninger og stemme for grønne politikker.

Hver lille handling kan føre til en betydelig forskel over tid og fremme et mere bæredygtigt miljø.

Du skal være medlem for at se og tage testen.