A for Animals

Hovedparten af vores animalske fødevarer er produceret på fabrikslandbrug med voldsomme konsekvenser for dyrevelfærd, miljø og vores sundhed.

For at imødekomme den stigende, globale efterspørgsel på animalske fødevarer har dyreopdræt gennemgået betydelige forandringer i de seneste årtier. Små familiedrevne bedrifter er blevet erstattet af store, industrialiserede fabrikslandbrug, der anvender meget intensive metoder på bekostning af dyrevelfærden. Dyrene lever nu indespærret under overfyldte forhold uden adgang til frisk luft eller mulighed for at opleve græs under fødderne.

I denne sektion af SHAPE Your Future Life finder du information om de skadelige konsekvenser af moderne, industrialiseret kød-, æg- og mejeriproduktion for dyrevelfærd, miljøet og vores helbred. Du får mulighed for at træffe informerede valg om konsekvenserne af animalske produkter i din kost, og du kan beslutte, om du vil foretage små eller større ændringer. Selv mindre justeringer kan have en betydelig effekt.

Industrialiserede fabrikslandbrug er markante bidragsydere hvad angår udledning af drivhusgasser, og de er kendt for deres store forbrug af vand. Fabrikslandbrug forurener floder, søer og hav, ligesom de forårsager alvorlige skader på hele økosystemer. Fabrikslandbrug er en væsentlig årsag til skovrydning, da det kræver enorme landområder at dyrke tilstrækkeligt med afgrøder til at fodre de mange fabriks opdrættede dyr.

Efterhånden som landområder over hele verden omdannes til landbrug og græsgange, forsvinder naturlige levesteder for dyr og planter med alvorlige tab af biodiversitet til følge.

Ud over de miljømæssige konsekvenser udgør fabrikslandbrug en betydelig trussel mod den globale sundhed. Et bekymrende aspekt er, at fabrikslandbrug fremmer antibiotikaresistens. En betydelig del af verdens antibiotika anvendes til opdrættede dyr for at forebygge og behandle sygdomme, der opstår som følge af intensiteten i fabriksopdræt. Intensivt dyreopdræt skaber desuden ideelle miljøer for udvikling og spredning af pandemier, som det eksempelvis blev demonstreret med Covid-19.

Hvordan kan jeg fremme bedre dyrevelfærd?

Udvalgte artikler og film om dyrevelfærd

Det er tid til at skabe en bæredygtig fremtid, der respekterer alt liv på jorden. Menneskeheden har med sin formidable
Antibiotika er på trods af deres enorme bidrag til menneskers sundhed blevet misbrugt i fabrikslandbrug, hvilket har haft alvorlige konsekvenser.
Fabrikslandbrug, kombineret med skovrydning, bidrager væsentligt til den globale miljøkrise. Efterspørgslen efter animalske produkter har ført til udbredt skovrydning og
Fabrikslandbrug, der er kendt for sit høje udbytte og lave omkostninger, har alvorlige miljømæssige konsekvenser, der fører til tab af
Husdyrbrug er en massiv industri, der brødføder verden, men til hvilken pris? Overbelægning af opdrættede dyr har betydelige konsekvenser for
Fabriksopdræt, der er kendetegnet ved tæt, intensivt husdyrhold, giver anledning til alvorlige sundheds- og miljøproblemer, såsom risikoen for zoonotiske sygdomme

Alle artikler og film om dyrevelfærd

Dyrevelfærd er et udbredt problem i det moderne samfund, hvor mange dyr lider på grund af barske levevilkår, mishandling og
Fabriksopdræt, et industrialiseret system til opdræt af husdyr, prioriterer produktivitet over dyrevelfærd. Koncentrerede dyrefodringsanlæg (CAFO), den dominerende form for fabriksfarme,
Antibiotika er på trods af deres enorme bidrag til menneskers sundhed blevet misbrugt i fabrikslandbrug, hvilket har haft alvorlige konsekvenser.
Fabriksopdræt, en udbredt metode til masseproduktion af dyr til kød-, mælke- og ægproduktion, er blevet sat i forbindelse med fremkomsten
Overgangen til en WFPB-diæt kan begrænse miljøpåvirkningerne fra fødevareproduktionen. Sammenlignet med dyrebaseret kost kræver plantebaseret kost færre ressourcer som jord,
Fabrikslandbrug, kombineret med skovrydning, bidrager væsentligt til den globale miljøkrise. Efterspørgslen efter animalske produkter har ført til udbredt skovrydning og
Fabrikslandbrug, der er kendt for sit høje udbytte og lave omkostninger, har alvorlige miljømæssige konsekvenser, der fører til tab af
Fabrikslandbrug, der er kendetegnet ved store, intensive husdyr- og fjerkræhold, giver betydelige miljømæssige og klimatiske udfordringer. Det bidrager til udledning
Mens mennesker er i stand til at føle empati, er der ofte et betydeligt underskud, når det gælder dyr, især

Hvad kan jeg gøre for at forme min fremtid?

Udvalgte artikler og film fra SHAPE YOUR FUTURE LIFE-universet

I den vestlige verden spiser vi rigtig meget ost. I 2022 spiste hver europæer i gennemsnit 21 kilo ost om
Mere end 2 milliarder mennesker på jorden er nu enten overvægtige eller svært overvægtige, og i 2035 vil det gælde
Mennesket er det eneste pattedyr på planeten, der hele livet indtager modermælk fra et andet dyr. Illusionen er: “Jeg drikker
Sojabønnen er en af de fødevarer, der gennem tiden har skabt størst forvirring. Medierne og internettet er fyldt med myter
Vi undervurderer ofte kostens betydning for vores helbred. Mange af os har en forestilling om, at hvis vi blot er
Verden, som vi kender den, forandrer sig i et tempo, der kan være ubegribeligt svært at forestille sig. Den blå
Det er tid til at skabe en bæredygtig fremtid, der respekterer alt liv på jorden. Menneskeheden har med sin formidable
Hvis du ønsker at spise plantebaseret af hensyn til din sundhed, bæredygtighed, dyrevelfærd eller havenes biodiversitet, så er hørfrø en
B12-vitamin er et livsnødvendigt og essentielt vitamin for mennesker. Essentielt betyder, at vi ikke selv kan producere vitaminet, men skal

Contact us

At present, our capacity for dialogue is extremely limited. Therefore, please contact us only regarding partnerships or important messages.

Thank you,

Anne og Per

Kontakt os

I øjeblikket er vores kapacitet til dialog ekstremt begrænset. Kontakt os derfor kun vedrørende partnerskaber eller vigtige meddelelser.

Tak,

Anne og Per

Awesome to See You Join Our Newsletter

Your subscription to our newsletter warms our hearts!. Please check your email for a message from us and click on the confirmation link to complete your subscription.

We’re so excited to share our tips on how to eat better and live greener!

Anne & Per

Du skal være medlem for at få adgang til denne funktion.

[show-quiz id="20126"]

Private Note