Tiden mellem brylluppet og vores dages ende bliver sædvanligvis ikke beskrevet i eventyrene. Fokus ligger på tiden og trængslerne, der
Den Danske Ordbog definerer kærlighed som ”meget stærk følelse af ømhed og hengivenhed over for et levende væsen man holder
Kærlighed er en meget stærk følelse af ømhed, hengivenhed og uselvisk godhed, der frisætter, løfter og knytter mennesker sammen gennem
”Seksualitet er livet igennem et væsentligt aspekt af det at være menneske og omfatter køn, kønsidentitet og kønsroller, seksuel orientering,
Sandhed – det at indholdet i et udsagn eller en tankegang stemmer overens med virkeligheden eller tingenes virkelige væsen; udsagn
Løgn er ytring(er) der ikke er i overensstemmelse med sandheden. Hvide løgne. Sorte løgne. Ansvaret for at lyve ligger altid og
Forventning – forestilling som man (bevidst) gør sig om noget fremtidigt; det, man forventer af noget eller nogen. I enhver relation
Er du blevet valgt af din partner? Har du valgt din partner? Har I begge for alvor valgt hinanden? Er
Et godt forhold er drevet af lyst og frivillighed frem for af vane og pligt. Er bidraget i forholdet generelt
Mennesker har en evne til at rumme, forstå og acceptere mange og meget forskellige holdninger. Vores evne til at rumme
Grænser – begrænsning med hensyn til, hvad der er acceptabelt, normalt eller forventeligt. Vi har alle vores grænser, også i vores
Uanset din nuværende alder rummer du alle aldre. Fra før du blev født, til den alder, du har nu. Det er
Respekt – anerkendelse af nogens eller nogets værdi, status, vigtighed, berettigelse el.lign. Respekt betyder ikke nødvendigvis enighed men derimod, at vi
Troskab – loyalitet, pålidelighed og hengivenhed. Tanker er toldfri. Det betyder, at vi kan tænke, lige hvad vi vil, uden at
Skam – ubehagelig følelse af ydmygelse, skyld eller flovhed, fremkaldt af bevidstheden om at have gjort noget forkert eller pinligt. Følelsen
Her er endnu et emne, som du sikkert ikke har lært så meget om hjemmefra. Det kan få en afgørende
Hvis vi holder afstand til os selv og til vores drifter, bliver vi fremmedgjorte. Hvis vi seksuelt identificerer os med
Erfaring er viden eller færdighed opnået gennem praktisk øvelse, undersøgelse eller oplevelse. Begivenheder og oplevelser, der har efterladt indtryk, indgår i
Sublimering – omformning af energi fra (seksuel) drift til fx intellektuel, kunstnerisk eller religiøs aktivitet. Vi kan vælge at sublimere os
Nydelse – stærk følelse af sanseligt, kropsligt eller sjæleligt velvære, glæde og tilfredsstillelse. Nydelse. At være tryg. At kunne give sig

Contact us

I øjeblikket er vores kapacitet til dialog ekstremt begrænset. Kontakt os derfor kun vedrørende partnerskaber eller vigtige meddelelser.

Tak,

Anne og Per

Awesome to See You Join Our Newsletter

Your subscription to our newsletter warms our hearts!. Please check your email for a message from us and click on the confirmation link to complete your subscription.

We’re so excited to share our tips on how to eat better and live greener!

Anne & Per

Du skal være medlem for at få adgang til denne funktion.

[show-quiz id="20126"]

Private Note