Prinsessen har en dårlig dag. Hun orker ikke at gå tur med dragen. Hun sender sit barn videre til prinsen,
Selvværdet bliver funderet i den allertidligste barndom. Det etableres og påvirkes af udefra kommende kærlighed fra især mor og far
Den videnskabelige udvikling sker gennem såkaldte revolutioner, der opstår, når anomalier, dvs. uløselige problemer indenfor paradigmet, ophobes, således at paradigmet
Forudsætningen for at kunne give kærlighed til andre er, at vi elsker os selv. Du opbygger kærlighed til dig selv
Idéen om det personlige lederskab går i al sin enkelhed ud på, om du er direktør i dit eget liv.
Kernen i styrkelse af selvværdet er udtrykt i selvværdsmetodikkens 7 trin. Når du bruger selvværdsmetodikken, animerer du dig selv til at
Hvis vi tænker på vores indre følelsesliv som en stor suppe af alle mulige følelser, der overordnet set sætter en
Det er vigtigt at anerkende og forstå, at dele af din hjerne er klog på andre ting end det, din
Det ubevidste og imaginære forbliver netop dette, hvis ikke vi undersøger og sprogsætter det, vi finder gennem sansning og observation.
Et specifikt behov mærkes som en indre spænding i os, der bliver større og større, indtil det møder det rette
Et behovsobjekt er det objekt, der bedst opfylder dit behov, og får din indre spændingstilstand til at falde. Er behovet
Et specifikt behov mærkes som en indre spænding i os, der bliver større og større indtil det møder det rette
Når vi italesætter ønsker om forandringer og måske ligefrem gentænker vores personlige narrativ, der er vores egen fortælling om os
Det er vigtigt at forstå, at når vi virkeligt begynder at elske os selv og tager ansvar for vores kærlighedsmæssige
Følelsesmæssig intelligens refererer til en persons evne til at identificere og håndtere egne og andres følelser. Den klassiske intelligenstestning vedrører udelukkende
Selvværdsledelse udøves gennem en række specifikke selvværdsopbyggende kompetencer. Selvværdsledere hjælper et eller flere mennesker med at opbygge selvværd og kan
Selvværdslederens opgave er at inspirere og opmuntre til transformation, at igangsætte involverende processer, at skabe indsigt om værdien af selvværdsparadigmet,
Som selvværdsleder er det vigtigt at praktisere indhold og øvelser om selvværd fra bogens første del og træne nedenstående 4
Som selvværdsledere kender vi vores betydning og metoderne til at opbygge selvværd gennem selvværdsparadigmet, der er beskrevet i bogens første
Evnen til at involvere er central for enhver leder eller forælder. Involvering inkluderer gruppens diversitet og leder til ejerskab, co-creation
Mange af os er hårdt trænet i at give feedback på samme måde, som vi livet igennem selv har modtaget
Frihed og fællesskab i relation til styrkelse af selvværd og selvværdsledelse er funderet i tanken om frivillighed og en fælles

Contact us

I øjeblikket er vores kapacitet til dialog ekstremt begrænset. Kontakt os derfor kun vedrørende partnerskaber eller vigtige meddelelser.

Tak,

Anne og Per

Awesome to See You Join Our Newsletter

Your subscription to our newsletter warms our hearts!. Please check your email for a message from us and click on the confirmation link to complete your subscription.

We’re so excited to share our tips on how to eat better and live greener!

Anne & Per

Du skal være medlem for at få adgang til denne funktion.

[show-quiz id="20126"]

Private Note