Visdommens frugter er viden. Viden og erfaring høstes gennem indsigt og empiri. Idéen om transformation bygger på idéen om et
Det meste af menneskets KARAKTER, SUBSTANS og STIL er relateret til dets selvværd: Autenticitet, integritet, omsorg, ydmyghed, tilbageholdenhed, selvsikkerhed, indsigt,
Integritet er en persons evne og vilje til at handle selvstændigt, ærligt og redeligt uden uvedkommende eller upassende hensyntagen til
Det at være eller virke autentisk Integritet er betinget af selvværd. Det at være autentisk betyder, at vi er troværdige
Viden eller forståelse opnået gennem undersøgelser, erfaring eller tænkning. Executive Presence er i sin ypperste form det højeste niveau af
Tilstand uden bekymring, nervøsitet, travlhed el.lign.; (følelse af) harmoni eller afslappethed. Det kan være den måde, du tager din kop
Velvillig opmærksomhed eller forståelse. Synonymt med genklang. Det at et legeme i svingninger fremkalder tilsvarende svingninger i et andet legeme.
Idé eller forestilling om fremtiden. En god vision er et formuleret udtryk for noget, der er værd at stræbe efter,
Målrettet følelse; hævdelsen af at hensigten med og ikke virkningen af en moralsk handling er det man skal bedømme. I
Det at gå aktivt ind i en sag og engagere sig. Det at nogen eller noget er eller bliver involveret
Inddragelse i et fællesskab eller en sammenhæng. ”Der skal være plads til alle” og ”Der er altid plads til en
Loving, caring or tender care or support. It is time to take on a taboo. Let us talk about what
Det at udvise ærbødighed, respekt, underkastelse, beskedenhed el.lign. Ydmyghed kræver erkendelse, bevidsthed om livet og menneskers storhed – og bevidsthed
Det at være forsigtig og utilbøjelig til at vise handlekraft eller give mere fra sig end strengt nødvendigt. Det at
Evne til at få nye idéer og udtrykke dem (på en fantasifuld eller kunstnerisk måde). Det kunne for så vidt
Udveksling af informationer, budskaber og meddelelser mellem personer, dyr eller maskiner, især ved benyttelse af tegnsystemer, fx sprog. God kommunikation
Evne til sprogligt udtryk hvormed man giver en idé eller tanke form; måde at udtrykke sig på skriftligt eller mundtligt
Evne til at viderebringe viden eller erfaring til et publikum ved at fungere som mellemled. ”Natural born” formidler eller talent,
Evne til at skabe, udøve eller opfatte musik undertiden også om andre kunstarter, fx. Litteratur. De bedste formidlinger er musikalske.
Måde at optræde på. Måde at vise sig blandt andre på. Måde at se ud på. Adfærd, tilgængelighed og udseende.
Det at være selvsikker: Som er (for) sikker på sine gode sider, sit eget værd, sine evner, sin position osv.

Kontakt os

I øjeblikket er vores kapacitet til dialog ekstremt begrænset. Kontakt os derfor kun vedrørende partnerskaber eller vigtige meddelelser.

Tak,

Anne og Per

Awesome to See You Join Our Newsletter

Your subscription to our newsletter warms our hearts!. Please check your email for a message from us and click on the confirmation link to complete your subscription.

We’re so excited to share our tips on how to eat better and live greener!

Anne & Per

Du skal være medlem for at få adgang til denne funktion.

[show-quiz id="20126"]

Private Note