Idéen om fælles mål er, at to eller flere går sammen om at forene deres ressourcer for at nå et
Kongen genner et par adelsmænd om bag et gardin. Han tysser på prinsessen og en adelsdame. SURPRISE – kongen har
Følelse af eller tilbøjelighed til at være genert. Generthed opstår, når vi i samvær med andre ikke er sammen med
Det personlige lederskab hviler på et fundament af ansvarlighed. Når vi er bevidste om, hvad vi står for som mennesker
Feedback (tilbagemelding, kommentarer, respons) er et kraftfuldt instrument, vi alle i større eller mindre grad påvirkes af. Megen feedback gives
Når vi ser noget, vi ikke kan eller har svært ved at rumme, vil vi have, at det eller den
Misundelse udspringer af dårligt selvværd og ukærlighed – og deraf manglende rummelighed. Har vi manglet omsorg og interesse, har vi
Uanset hvem vi er, bliver vi præget af det, vi møder i livet. Vi bliver tonet af vores omgivelsers værdier
Ordsproget har betydningen “anstrenge sig mindst muligt for at opnå noget; vælge den nemmeste løsning”. Ved at gøre det slipper
I stedet for at bestemme over andre, manipulere, pålægge skyld og opbygge dårlig samvittighed er der den mulighed at synliggøre,
Meget bliver sagt, og mange handlinger finder sted, uden at intentionen er tydelig for såvel afsender som modtager. Det giver
Manipulation er “Påvirkning af personers tanker og holdninger ved hjælp af udspekulerede, ofte ufine metoder”. Manipulation handler om at få
Det er en vigtig forudsætning for at kunne mærke os selv, at vi sætter grænser og er afgrænsede i forhold
Har du dig selv kær, så varetag dine og dine nærmestes interesser med omhu og find dig ikke i noget,
Når vi tror, at ingen andre har medlidenhed med os, har vi det ofte med os selv. Når vi møder
Når vi er føler os uden for, er det fordi, vi enten ER uden for eller fordi, vi ikke er
Vi inspireres af nærvær og autenticitet. Des mere autentiske, ægte og nærværende vi er, des mere interessante er vi at
Når vi bliver udsat for mobning, kan det være fra fysisk eller psykisk stærke, noget aggressive, usikre og afstumpede mennesker,
Når vi er smålige, er det ofte fordi, vores grænser er blevet overskredet; vi er måske blevet vrede, afmålte, påpasselige
Vi mennesker kan adresseres verbalt og nonverbalt. Uanset formen for kommunikation er det vigtigt, at den, der tager initiativ til
Mulighed for at kontrollere eller styre personer og begivenheder i kraft af éns position eller ressourcer. Evne til at påvirke
Når vi forfølger vores talent og ægte interesser, får vi det godt samtidig med, at det unikke i os dyrkes.
Indstilling der fordømmer visse forhold og samtidig accepterer visse andre, lige så forkastelige forhold. Når vi moraliserer over for andre,
Der findes mange former for rygter og sladder, der kan spænde lige fra overfladisk, underholdende petitstof til ondsindet, livsødelæggende sladder.
Begejstring er livfuldhed. Ingen begejstring uden liv, kærlighed og perspektiv. Når vi fødes er forudsætningerne for begejstring heldigvis til stede
Når vi er personligt uansvarlige og har mistet troen på, at vi aktivt kan gøre en forskel – og dermed
(Uønsket) indflydelse som en gruppe kan udøve på et eller flere medlemmer af gruppen. Når vi bliver udsat for gruppepres,
Her repeteres janteloven, så vi helt præcist ved, hvilket ukærligt menneskesyn vi skal sætte alle vores kræfter ind på at
Snedig eller ondskabsfuld adfærd der har til formål at skabe splid, stille nogen i et dårligt lys, opnå en fordel
Seksualiteten er en af menneskets vigtigste drivkræfter til at indgå forbindelser og cementere relationer. Det er derfor vigtigt at være
Vedtagen eller uskreven, almindeligt anerkendt regel eller regelsæt der påvirker menneskers adfærd, holdninger m.m. Normer og konventioner tjener til at
Vi mennesker udvikles af at blive spejlet af et andet menneske. Især ved at få et kvalificeret modspil fra et
Grupper består af følsomme individer, der hver især skal mødes lige der, hvor de er. Kommunikation og samvær skal indrettes
Meget af det, der foregår i verden, sker som konsekvens af noget andet eller per automatik og uden egentligt formål.
Når vi praler, er det grundlæggende fordi, vi ikke er blevet rost, set og hørt nok. Vi skruer op for
Projektiv identifikation finder sted, når vi gør os til det, andre siger, vi er. Spørgsmålet er, hvordan vi overhovedet kan
Udveksling af informationer, budskaber og meddelelser mellem personer, dyr eller maskiner, især ved benyttelse af tegnsystemer, fx sprog. God kommunikation
Arbejde som flere personer, organisationer el.lign. udfører i fællesskab, og om det at indgå i et sådant arbejde. En af
Mennesker næres af gode relationer og godt samvær. Der er ikke ret meget, der er vigtigere end netop det. Relationer
Fundamentet i det personlige lederskab er personlig ansvarlighed. Ansvarlighed hviler på selvværd. Er selvværdet ikke intakt, sætter vi sandsynligvis vores

Kontakt os

I øjeblikket er vores kapacitet til dialog ekstremt begrænset. Kontakt os derfor kun vedrørende partnerskaber eller vigtige meddelelser.

Tak,

Anne og Per

Awesome to See You Join Our Newsletter

Your subscription to our newsletter warms our hearts!. Please check your email for a message from us and click on the confirmation link to complete your subscription.

We’re so excited to share our tips on how to eat better and live greener!

Anne & Per

Du skal være medlem for at få adgang til denne funktion.

[show-quiz id="20126"]

Private Note